اخلاق پزشکی

مدیرعامل انجمن علمی جراحان عمومی ایران، معتقد است که مرجعیت سازمان نظام پزشکی کشور از دست رفته و اعتراضات جامعه پزشکی به کف خیابان آمده است.

دکتر بهزاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مرجعیت سازمان نظام پزشکی برای بیان مسائل جامعه پزشکی از دست رفته و به کف خیابان آمده است.

وی با اشاره در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در ۳۰ تیر ۹۶، افزود: معتقدم اولین کار پس از روی کار آمدن ترکیب جدید سازمان نظام پزشکی، احیا موقعیت این سازمان در ذهن همکاران جامعه پزشکی است.