بحران کاغذ همچنان قربانی می‌گیرد/ نوبت به «سازندگی» رسیدبعد از «همشهری»، مشکل تامین کاغذ به روزنامه «سازندگی» هم رسید و موجب کاهش ۸ صفحه‌ای آن شد. بحران کاغذ، در هفته گذشته یک روزنامه سراسری (همبستگی) را هم به تعطیلی کشانده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بحران کاغذ هر روز یک قربانی جدید می‌گیرد. در حالی که سه روز بیشتر از تعطیلی یک روزنامه (همبستگی) به خاطر مشکلات مالی و به ویژه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ نمی‌گذرد، این بحران به روزنامه سازندگی هم رسید و موجب شد که ۸ صفحه از تعداد صفحات این روزنامه کاسته شود.