تبریز - کراپ‌شده

تبریز - اینٰ‌روزها زیبایی و تاریخ تبریز پشت زوائد بصری پنهان مانده است و مسئولان شهرداری از ضرورت اصلاح چهره شهر سخن به میان می‌آورند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهنام عبداللهی: «بکش و خوشگلم کن»، خواسته تبریز این نیست، تبریز به خودی خود لبریز از زیبایی‌هایی‌ست که از تاریخ به ارث برده است. از خانه‌هایی که هرکدام راوی یک دوره تاریخی، معماری و زیبایی هستند تا مقبره‌الشعرایی که چهارصد و چند شاعر زیباسخن را در دل خود گنجانده است.

دیگر برخی ساختمان‌ها، بناها، بازارها و... در تبریز، ویژگی ذاتی این شهر به حساب می‌آیند. یعنی نمی‌توان آن‌ها را جدا از تبریز دانست و تبریز را جدا از آن‌ها. یعنی دیگر برای شهروندان تبریزی و مسافران، قابل تصور نیست که مرکز شهر بدون ساختمان ساعت جلوه کند.