محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به انتقاد نمایندگان از نحوه مدیریت شستا در جلسه غیرعلنی گفت: تجدیدنظر در نحوه مدیریت شستا محور گفتگوی نمایندگان در جلسه غیرعلنی بود.

محمدحسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت منابع در تامین اجتماعی بهترین گفتگوها در جلسه غیرعلنی بود و رئیس مرکز پژوهش ها، روسای کمیسیون های تخصصی، وزیر تعاون و رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارش هایی را ارائه دادند مبنی بر اینکه منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی همخوانی ندارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی منبعی بین نسلی است، گفت: باید مدیریتی جامع و شفافیتی در این صندوق وجود داشته باشد تا منابع برای آیندگان باقی بماند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید در راستای تامین منابع سازمان تامین اجتماعی و مصارف آن تصمیم گیری کند.

وی با تاکید بر اینکه باید منابع سازمان تامین اجتماعی در جای خود هزینه شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی منابع عظیم شستا را در اختیار دارد که در صورت مدیریت بهینه این منابع، بهره وری صورت خواهد گرفت. قابل قبول نیست این مجموعه عظیم اقتصادی به نام شستا در اختیار سازمان تامین اجتماعی باشد اما باز آقایان ادعا کنند که ما زیان‌ده هستیم و کسری منابع داریم.

وی تصریح کرد: این امر نشان می دهد ضعف های جدی در مدیریت شستا وجود دارد، بنگاه های اقتصادی کوچکی که امروز در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته به بهره وری رسیده اند اما شستا دچار مشکلات نظارتی است، بنابراین روسای کمیسیون ها و نمایندگان تاکید داشتند که باید در نحوه مدیریت شستا تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

https://www.mehrnews.com/